Trénink asertivity pro pokročilé

Kurz na míru

Základní info

Prosaďte si vlastní požadavky, s lehkostí zvládněte náročné situace či komunikaci s agresivním člověkem. Jednoduše se staňte skutečným profesionálem na poli asertivní komunikace.

Cíle programu
Rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity.
Naučit se v praxi používat pokročilé asertivní techniky pro zvládání agresivní kritiky a manipulace.
Osvojit si postupy asertivního sebeprosazování vlastních požadavků bez negativního dopadu na pracovní vztahy.

Určeno
Všem, kteří se chtějí lépe prosadit v pracovním i soukromém životě.

Lektoři
Program je veden zkušenými lektory, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti komunikace.

Specifika
Interaktivní program, jehož součástí je individuální a skupinová práce, praktické ukázky, simulace situací a rovněž i videotrénink.

 Obsah

 • Hlavní zásady a pojetí asertivních postupů.
 • Nejčastější využití asertivity v pracovní oblasti.
 • Přínosy asertivní komunikace pro osobní a pracovní rozvoj.
 • Zdroje stresu v běžných sociálních situacích.
 • Nepříjemné situace a jejich dopady na myšlení, emoce a chování.
 • Překonávání náročných situací jako forma rozvoje sebevědomí.
 • Asertivní postupy při prosazování vlastních požadavků (např. nároky na vyšší plat).
 • Základní pravidla vyjednávání.
 • Nácvik asertivního prosazování požadavků, videotrénink.
 • Vliv manipulativního jednání na výsledek jednání.
 • Typy a projevy manipulace.
 • Překonávání náročných situací jako forma rozvoje sebevědomí.
 • Asertivitou proti manipulaci aneb postupy jak se účinně bránit.
 • Projevy slovní agrese.
 • Techniky jak reagovat na ironii, útočnou kritiku, neoprávněnou kritiku apod.
 • Strategie komunikace s agresivním člověkem, ukázka a nácvik.

Trénink asertivity pro pokročilé

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.