Vyjednávání a argumentace

Kurz na míru

Základní info

Ujasněte si svou vyjednávací pozici, zvolte účinnou taktiku a přesvědčivě argumentujte. Jedině tak dosáhnete svých cílů. 

 • podstata procesu vyjednávání, 
 • základní vyjednávací styly a jejich projevy v praxi, 
 • fáze vyjednávání: příprava, diskuse, argumentace, uzavření dohody a následné činnosti, 
 • BATNA – nástroj pro určení mé vyjednávací pozice, 
 • definice cíle a manévrovacího prostoru pro vyjednávání, 
 • pozitivní vyjednávací strategie, 
 • principy přesvědčivé argumentace, 
 • zvládání námitek a obtížných argumentů protistrany, 
 • tlakové vyjednávání a možnosti jeho využití, 
 • uzavírání dohod jako nástroj proti nedorozumění, 
 • nácvik modelových situací, videotrénink a zpětná vazba. 

 

Vyjednávání a argumentace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.