Zákaznická orientace

Základní info

„Každého z nás koneckonců zaměstnává zákazník“

Proč
Dnes se už žádná organizace, která chce být konkurenční, neobejde bez konceptu interního či externího zákazníka. V těch nejrůznějších kompetenčních model se vždy objevuje kompetence zákaznické orientace. Je klíčovou kompetencí.


Cíl programu

Posílit zákaznickou orientaci a osvojit si metody jejího šíření na kolegy a podřízené. Dalším cílem je vytvoření plánu rozvoje zákaznické orientace celé organizační jednotky.

Forma programu
Před zahájením výcviku jsou v rámci pre-course briefingu vytvořeny minipřípadové studie, které odráží reálné problémy účastníků kurzu. V těchto minipřípadových studiích je zmapována většina klíčových situací, v nichž se uplatňuje prozákaznická orientace. Významnou roli v programu má i promítání hraného filmu, na který se pak lektoři odvolávájí v různých situacích během druhého dne.

Firemní vzdělávání agentury Motiv P

Zákaznická orientace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.