Efektivita prodejních procesů společnosti

Kurz na míru

Základní info

Podívejme se na podniky, které prodávají produkty či služby v dnešním vysoce konkurenčním tržním prostředí. Získat nového zákazníka nebo udržet toho stávajícího je stále náročnější. Nelze už spoléhat pouze na vlastnosti nabízeného produktu, konkurence je obrovská. Základní rozdíl mezi konkurenčními firmami proto spočívá v přístupu k zákazníkovi a péči o něj. Právě dokonalá péče o zákazníka je tím stěžejním faktorem, který poskytuje konkurenční výhodu firmám, které ji aplikují.

Jaký je rozdíl ve výkonu mezi sportovcem, který získá zlatou medaili a tím, který získá stříbro? Možná pár vteřin, nebo jen mrknutí oka… A v čem spočívá rozdíl mezi firmou, která poskytuje standartní zákaznický servis a firmou, která má excelentní péči o zákazníka? Rozdíl spočívá v profesionalitě a přístupu k zákazníkovi ze strany našich prodejců a ostatních zaměstnanců.

Jak zajistit takovou úroveň profesionality, která bude skutečnou konkurenční výhodou pro Vaší firmu? Na to dává odpověď uvedený tréninkový program.

Jeho cílem je identifikovat klíčové momenty interakce prodejce a zákazníka, které mají zásadní dopad na výsledek prodejní operace. Poté se zaměřujeme na chování Vaších prodejců v těchto klíčových momentech. Výsledkem toho jsou tzv. standardy chování – tj. požadované vzorce chování prodejců  ve stanovených situacích. Jedná se o určité prodejní postupy, které by pracovníci měli dodržovat, se zachováním míry flexibility a přizpůsobitelnosti konkrétním okolnostem a typu zákazníka.

Efektivita prodejních procesů společnosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.