Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Právo na straně nákupu

Základní info

V rámci semináře si vysvětlíme důležitost právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň popsány metody jejich eliminace. Pomocí příkladů a zkušeností z praxe si názorně předvedeme, co by v žádné smlouvě nemělo chybět a jak se vyvarovat závažných chyb.

Výklad bude veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Cílová skupina

Seminář je určen nákupčím nebo pracovníkům zodpovědným za uzavírání smluv s dodavateli a dále všem, kteří se potřebují orientovat v oblasti závazkového práva z pohledu nákupu.

Obsah semináře

  • Právní úprava závazkových vztahů a její systematika
  • Význam smlouvy a proces jejího uzavírání
  • Podstatné obsahové náležitosti smlouvy (předmět a rozsah plnění, cena atd.)
  • Způsoby zajištění závazků
  • Obecné otázky odpovědnosti (za škodu, za vadné plnění, za prodlení)
  • Zánik závazků
  • Specifika smluv s mezinárodním prvkem
  • Řešení sporů
  • Vybrané smluvní typy

Právo na straně nákupu

Vybraný termín:

6.6.2024 –  7.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
21 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.