Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020

Kurzem vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům. Důraz přitom bude kladen na jejich praktické využití.

Určeno pro

Seminář je určen personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, jednatelům a členům představenstva ve firmách, a dále všem, kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání za zaměstnavatele.

Obsah kurzu

Kolektivní vyjednávání v ČR a zahraničí:
• procesní pravidla kolektivního vyjednávání,
• strategie a taktika kolektivního vyjednávání,
• právní předpisy upravující kolektivní vyjednávání v České republice.

Kolektivní smlouvy:
• pojem a druhy kolektivních smluv,
• účastníci kolektivních smluv,
• obsah kolektivních smluv,
• uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, závaznost a účinnost,
• uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem,
• formy pracovního boje (stávka a výluka),
• role zprostředkovatele a rozhodce při uzavírání kolektivních smluv.

Zaměstnavatel a odborová organizace:
• postavení odborové organizace u zaměstnavatele,
• rozhodovací právo odborů,
• problematika práva na informace a projednání ve vztahu k odborové organizaci,
• skončení pracovního poměru a práva odborů,
• uvolňování odborových funkcionářů a případná refundace.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2020

Vybraný termín:

28.5.2020  Praha

Cena
2690 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.