Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce

Kurzem vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se pracovní doby a jejího rozvržení.

Tento seminář není obsahově zaměřený na problematiku pracovní doby řidičů a akademických pracovníků (pedagogů VŠ)!

Určeno pro

Seminář je určen všem zájemcům o rozvržení pracovní doby, tj. zejména personalistům a řídícím pracovníkům.

Cílovou skupinou semináře jsou ti, kteří již plánují, evidují a celkově pracují s problematikou pracovní doby, případně ti, kteří si chtějí zopakovat, rozšířit/prohloubit svoje znalosti – principy spojené s touto problematikou.

Obsah kurzu

Zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku.

Pracovní doba a doba odpočinku:
Nové koncepce pracovní doby • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • problematika vyrovnávacího období • kratší pracovní doba • maximální délka směny • rozvrh týdenní pracovní doby • pružné rozvržení pracovní doby • konto pracovní doby • přestávky v práci • nepřetržitý odpočinek v týdnu • práce přesčas • noční práce • práce v sobotu, v neděli a ve svátek • pracovní pohotovost • evidence pracovní doby.

Překážky v práci na straně zaměstnance:
Nemoc • návštěva lékaře v pracovní době ve vazbě na rozvržení pracovní doby.

Dovolená:
Ve vazbě na rozvržení pracovní doby.

Praktická část:
Metodické sestavení nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce

Vybraný termín:

1.6.2020  Praha

Cena
2490 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.