Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Microsoft Visio - základní

Základní info

Cílová skupina:
Uživatelům, kteří chtějí efektivněji vizuálně působit prostřednictvím diagramů aplikace Microsoft Visio.

Zaměření kurzu:
Efektivní tvorba výkresů ve verzi 2010 s možností použití desítek šablon a stovek obrazců. Vývojové a organizační diagramy, mapy, architektonické nákresy, počítačové sítě i technické výkresy. Všechna probíraná témata jsou procvičována na praktických příkladech.

Předpokládané znalosti:
Znalost práce s Microsoft Windows, doporučená částečná znalost Microsoft Office.

Program kurzu:
Začínáme s programem Visio
- tvorba výkresů ze šablon
- pracovní plocha aplikace a její nastavení
- koncepce výkresu
- nastavení velikosti výkresu a měřítka zobrazení
Základy práce s výkresy
- používání základních nástrojů pro kreslení
- úprava, přesun, otočení, duplikování a odstranění objektu
- nastavení pomůcek pro kreslení
- vkládání stránek a jejich nastavení
Používání vzorníků
- otevírání a zavírání vzorníků s obrazci
- vkládání obrazců ze vzorníků
- vkládání pozadí a okrajů a nadpisů
Základní techniky práce s obrazci
- nastavení přichycení a přilepení obrazců
- zarovnání, rozmísťování a otáčení obrazců
- vkládání obrázků a grafů
- práce s kontejnery a popisky
Propojování obrazců spojnicemi
- používání možností automatického propojení obrazců
- tvorba dynamické a statické spojnice
- podrobná nastavení spojnic a spojovacích bodů
Formátování obrazců
- formátování textu, ohraničení, výplně a stínování obrazců
- kopírování formátu obrazce na jiný
- používání motivů a jejich modifikace
Operace s obrazci
- práce s překrývajícími se obrazci
- seskupování a oddělování obrazců
- speciální operace s obrazci (vývojářský režim)
- nastavení zámku obrazců a sešitu výkresů
- vkládání hypertextových odkazů
Nastavení tiskové strany a tisk
- nastavení záhlaví a zápatí
- nastavení vzhledu stránky
- tisk výkresu
Praktická tvorba výkresů z různých šablon

Microsoft Visio - základní

Vybraný termín:

12.5.2021  Online

Cena
3200 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.