Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Tvorba www stránek

Základní info

Popis kurzu

Posluchači rekvalifikačního kurzu Tvorba www stránek se naučí navrhnout a připravit schéma webových stránek, navrhnout jejich grafický vzhled s využitím programu Adobe Photoshop, vytvořit webovou stránku včetně grafických prvků s využitím jazyka HTML a kaskádových stylů CSS a orientovat se v možnostech umístění webových stránek na Internet. Rekvalifikace je ukončena zkouškou pro ověření znalostí.
Rekvalifikace je rozdělená do těchto částí:

- poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- návrh webových stránek

- práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky (v Adobe Photoshop)

- webdesign, grafický návrh webových stránek

- redakční systémy

- programovací jazyk HTML

- SEO optimalizace

Cíle kurzu

Rekvalifikace Tvorba webových stránek je akreditovaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Rekvalifikace je zaměřená na návrh a tvorbu www stránek.

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Návrh webových stránek
Shrnutí pojmů v oblasti internetu
Webové stránky
Technologie webových stránek
Bezpečnost webových stránek
Proces návrhu webových stránek
Tvorba konceptu webu
Webhosting a doména
Práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky
Úvod do rastrové grafiky
Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop
Základní úpravy obrázků
Základy práce s vrstvami
Práce s výběry
Základní nástroje
Vektorové objekty
Webdesign, grafický návrh webových stránek
Přizpůsobení obrazových vlastností
Návrh drátěného modelu (wireframe)
Tvorba grafického návrhu webových stránek
Redakční systémy
Úvod do používání redakčních systémů
Wordpress
Prestashop
Programovací jazyk HTML
Struktura HTML
Základy formátování stránky v HTML
Hypertextové odkazy
Obrázky
Seznamy
Tabulky
Základy kaskádových stylů (CSS)
SEO optimalizace
Začínáme se SEO
Klíčová slova
Co ovlivňuje vyhledatelnost
SEO optimalizace ve zdrojovém kódu
Zpětné odkazy

Určeno pro

Po absolvování školení umí posluchači navrhnout grafický vzhled webových stránek s využitím programu Adobe Photoshop a vytvořit webovou stránku s využitím programovacího jazyka HTML a kaskádových stylů CSS.

Obsah kurzu

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
  • Návrh webových stránek
   • Shrnutí pojmů v oblasti internetu
    • historie
    • služby internetu
    • WWW (World Wide Web)
    • webový server
    • webový prohlížeč
    • vyhledávače
   • Webové stránky
    • princip fungování
    • statický web
    • dynamický web
    • redakční systémy
   • Technologie webových stránek
    • HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
   • Bezpečnost webových stránek
    • bezpečnostní hrozby
    • DDoS útoky
    • zabezpečení stránek
    • Ochrana osobních údajů
    • SSL certifikáty
   • Proces návrhu webových stránek
    • kvalitní web
    • interakční design
    • vizuální komunikace
    • obsahová strategie
    • Maslowova pyramida
    • pravidla použitelnosti
    • pravidla přístupnosti
    • postup návrhu
   • Tvorba konceptu webu
    • analýza
    • návrh drátěného modelu
    • návrh obsahové strategie
    • volba technologií
    • tvorba zadání
   • Webhosting a doména
    • parametry
    • poskytovatelé
    • DNS
  • Práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky
   • Úvod do rastrové grafiky
    • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
    • režim barev
    • rozlišení obrázku
    • formáty souborů pro rastry
    • kvalita a komprese obrázků
   • Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop
    • seznámení s rozhraním
    • vlastní uspořádání oken a panelů
    • uložení a načtení pracovní plochy
    • práce s pravítky a vodítky
    • efektivní používání
    • klávesové zkratky
   • Základní úpravy obrázků
    • velikost plátna a obrazu
    • natočení a převrácení plátna
   • Základy práce s vrstvami
    • úvod do vrstev
    • barva popředí, pozadí
   • Práce s výběry
    • využití funkce výběru
    • seznámení s výběrovými nástroji
    • práce s výběrem
   • Základní nástroje
    • nástroj kapátko, plechovka barvy
    • nástroj oříznutí, štětec, guma, klonovací razítko, retušovací štětec
   • Vektorové objekty
    • nástroj text, tvar, pero
    • práce s cestami
  • Webdesign, grafický návrh webových stránek
   • Přizpůsobení obrazových vlastností
    • vysvětlení pojmu „histogram“
    • základy Camera Raw
   • Návrh drátěného modelu (wireframe)
    • návrh uživatelského rozhraní
    • rozmístění „Call to action“ prvků
    • mapa stránek
   • Tvorba grafického návrhu webových stránek
    • rozměry ve webdesignu
    • vytvoření projektu
    • tvorba základních grafických prvků
    • text a typografie na webu
    • styly vrstev
    • inteligentní objekty a filtry
   • Příprava grafiky pro export do HTML
  • Redakční systémy
   • Úvod do používání redakčních systémů
    • možnosti redakčních systémů
    • nejpoužívanější redakční systémy
    • výhody a nevýhody redakčních systémů
    • licencování
   • Wordpress
    • instalace
    • základní nastavení
    • vytváření stránek
    • přidávání příspěvků
    • instalace pluginů
   • Prestashop
    • instalace
    • základní nastavení
    • přehled
  • Programovací jazyk HTML
   • Struktura HTML
    • pravidla a syntaxe HTML
    • kostra HTML dokumentu
    • hlavička stránky
   • Základy formátování stránky v HTML
    • odstavce
    • nadpisy
    • základní formátovací značky
    • poznámky ve zdrojovém kódu
   • Hypertextové odkazy
    • pravidla vytvoření URL adresy
    • chování odkazů
    • jmenné odkazy
   • Obrázky
    • vložení obrázku
    • formátování obrázku
    • obrázek jako odkaz
   • Seznamy
    • struktura a použití seznamů
    • číslované a nečíslované seznamy
   • Tabulky
    • Vytvoření jednoduché tabulky
    • slučování buněk
    • formátování tabulek
   • Základy kaskádových stylů (CSS)
    • použití a význam CSS
    • orientace v CSS
    • Formátování pomocí CSS
    • Tvorba rozložení stránky pomocí CSS
  • SEO optimalizace
   • Začínáme se SEO
    • co to je SEO
    • přínos a cíle SEO optimalizace
    • vyhledávače, výsledky vyhledávání, roboti
   • Klíčová slova
    • volba vhodných klíčových slov
    • použití klíčových slov při SEO optimalizaci
    • vyhodnocení vyhledatelnosti na klíčová slova
    • analýza konkurence
    • hustota klíčových slov
   • Co ovlivňuje vyhledatelnost
    • Google Toolbar Page Rank, princip hodnocení stránek
    • volba domény a tvorba URL adres
    • struktura webu
    • titulky, nadpisy, obsah, meta-tagy
    • duplicitní stránky
    • změny webu a rušení stránek
   • SEO optimalizace ve zdrojovém kódu
    • co má obsahovat zdrojový kód
    • ověření validity kódu
   • Zpětné odkazy
    • jak zpětné odkazy ovlivňují vyhledatelnost
    • vyhodnocení zpětných odkazů
    • budování zpětných odkazů (linkbuilding)
    • doporučení pro znění zpětných odkazů
    • interní odkazy

  Předpoklady

  znalost základní obsluhy počítače

  Tvorba www stránek

  Vybraný termín:

  6.10.2020 –  19.10.2020  Praha

  Cena
  23200 Kč + 21 % DPH

  Kontaktovat dodavatele


  Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.