Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE

Kurzem Vás provede Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. - lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR, profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze a v Brně. Na vysoké škole CEVRO Institut je garantem nové studijní specializace "Pracovněprávní vztahy a personální řízení". Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakční rady mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů a dále jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo

Základní info

Program semináře:
* Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů
* Realizace informační povinnost zaměstnance o pracovních podmínkách
* Praktické uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr
* Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod
* Zvláštní pracovní podmínky při péči o jiné osoby
* Flexibilní rozvrhování pracovní doby
* Nastavení podmínek práce na dálku a homeworkingu
* Elektronické sjednávání smluv se zaměstnancem
* Elektronické doručování písemností
* Nové povinnosti zaměstnavatelů v odměňování
* Změny minimální a zaručené mzdy, zákonný mechanismus
* Ručení dodavatelů za nevyplacení mzdy ve stavebnictví
* Změny v agenturním zaměstnávání z pohledu uživatele
* Kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy při více odborových organizací dle schvalované novely
* Navrhované odvody pojistného z DPP, povinnosti zaměstnavatele
* Další legislativní novinky v pracovním právu
* Řešení modelových situací z praxe
* Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy

Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE

Vybraný termín:

23.4.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.