Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Finanční řízení školy aktuálně - online kurz

Základní info

Účastníci se seznámí se systémem financování regionálního školství (všech škol i školských zařízení) a základními aspekty ovlivňující výši finančních zdrojů a jejich vliv na odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků.
Zaměříme se na následující oblasti:
PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
•    Základní pravidla pro výpočet PHmax
•    Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD)
•    Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
Financování pedagogické práce – jednotlivé složky platu a stanovení jejich výše
•    Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
•    Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
Financování nepedagogické práce
•    Postup rozepisování a způsob výpočtu
•    Praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ

Aktuální záležitosti týkající se změny ve financování a vykazování pedagogické intervence.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

 

Finanční řízení školy aktuálně - online kurz

Vybraný termín:

2.3.2021  Jihomoravský kraj

Cena
1890 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.