Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Individualizované předškolní vzdělávání – možnost plánování a organizace

Kurzem Vás provede PaedDr. Hana SEDLÁČKOVÁ

Základní info

Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k pochopení a uplatňování přístupů při vzdělávacích činnostech směřujících k individuálnímu rozvoji osobnosti dítěte.
Obsahem jednotlivých částí semináře jsou:
  • Požadavky RVP PV – definování změn a nových přístupů k předškolnímu vzdělávání.
  • Obsah vzdělávání – integrované bloky (témata) jako příležitost skloubení základních požadavků na předškolní vzdělávání, provázanost mezi ŠVP a TVP.
  • Uspořádání dne v MŠ – vyváženost a provázanost spontánních a řízených činností.
  • Pravidla společného soužití ve třídě – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí.
  • Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů - pedagogicko-psychologická diagnostika jako důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání.
  • Diskuse, dotazy.

Individualizované předškolní vzdělávání – možnost plánování a organizace

Vybraný termín:

13.12.2021  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.