Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Vojtek - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Základní info

Program:
* předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb
- základní přehled
- vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách
- smlouva o péči o zdraví
* základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem
- svobodný a informovaný souhlas
- poskytování péče na náležité odborné úrovni
- vedení zdravotnické dokumentace, přesun důkazního břemene
* povinnost hradit škodu a nemajetkovou újmu
- tzv. odpovědnostní typy ve zdravotnictví
- postup non lege artis
- příčinná souvislost
- újma způsobená věcí
* nemajetková újma
- pojem nemajetkové újmy a škody
- odčinění bolesti a ztížení společenského uplatnění
- Metodika k nemajetkové újmě na zdraví
- nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké
* vybrané procení otázky medicínských sporů
* aktuální judikatura
* diskuze

Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE

Vybraný termín:

5.12.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.