Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA - online kurz

Kurzem Vás provede JUDr. Zuzana SVOBODOVÁ

Základní info

  • Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., včetně prováděcích právních předpisů
- působnost zákona, základní pojmy, povinné osoby
- povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a povinnosti provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady, nezákonně soustředěný odpad („černé skládky“), školní sběr
- povolení a souhlas podle nového zákona
- zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce
- nakládání s vybranými druhy odpadu – komunální odpad včetně obecně závazných vyhlášek obcí, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další,
- evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství
- přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy
- přechodná ustanovení (dokdy je třeba být v souladu s novým zákonem) a metodické pokyny a sdělení MŽP k nové legislativě
  • výrobky s ukončenou životností podle zákona č. 542/2020 Sb. – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a autovraky - ve vztahu k obecnímu systému odpadového hospodářství v obcích
  • poplatky za komunální odpad podle zákona č. 543/2020 Sb. (včetně přechodných ustanovení)
  • novela zákona o obalech č. 545/2020 Sb. – ve vztahu k obecnímu systému odpadového hospodářství v obcích
  • příklady dobré praxe odpadového hospodářství v obcích

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA - online kurz

Vybraný termín:

14.12.2021  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.