Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. František Korbel, Ph.D. - Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Základní info

Program semináře:
* Záměr a další základní pojmy stavebního řádu (§ 4–14)
* Působnost ve věcech stavebního řádu (§ 30–35)
* Obecná ustanovení – podání, doručování, digitalizace (§ 171–173)
* Úkony před zahájením řízení – předběžné informace, vyjádření, stanoviska a jejich přezkum (§ 174–181) vč. úpravy dotčených orgánů (§ 4) a změny podmínek (§ 5)
* Povolení stavebního záměru – účastníci, žádost, náležitosti a podklady, námitky a připomínky, rozhodnutí a jeho platnost, přechod a změna, zrychlené řízení (§ 182–212)
* Povolení nestavebního záměru – změna využití území, dělení a scelování pozemků, stanovení ochranného pásma (§ 213–220)
* Rámcové povolení (§ 221–223)
* Změna záměru před dokončením (§ 224)
* Řízení o odvolání (§ 225–226)
* Kontrolní prohlídka (§ 227)
* Řízení o výjimce (§ 228)
* Řízení o náhradě škody (§ 229)
* Řízení o užívání – kolaudace, předčasné užívání, zkušební provoz, rekolaudace (§ 230–§ 246)
* Řízení o odstraňování – povolení odstranění, nařízení odstranění (§ 247–262)
* Mimořádné postupy a nález (§ 263–266)
* Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu (§ 330)
* Dotazy a diskuse

Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád - ON-LINE

Vybraný termín:

23.4.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.