Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ZÁKONA - územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení, řízení o odstraňování staveb (informace o aktuálním vývoji rekodifikace stavebního práva)

Základní info

<strong>Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami jednotlivých druhů správních řízení na úseku stavebního práva. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty správního řízení, územního a stavebního řízení, včetně dalších činností stavebních úřadů dle stavebního zákona ve vztahu k povolování staveb, jejich kolaudacím a povolováním odstraňování staveb.</strong> Účastníkům semináře budou vysvětleny a prezentovány formy aplikace správního řádu na řízení vedená dle stavebního zákona a jejich specifika. Seminář bude zaměřen na vymezení <strong>územního řízení</strong>, jednotlivých typů územních rozhodnutí, dále na <strong>stavební řízení</strong> o povolení stavby, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb, budou zmíněny i možnosti povolování užívání staveb, odstraňování staveb.<br />
<strong>Účastníci budou informování o aktuálním vývoji rekodifikace veřejného stavebního práva v oblasti povolování staveb. </strong><br />
Program semináře: Správní řízení obecně – obecné principy a zásady. Definice a základní pojmy na úseku stavebního zákona a správního řádu. Dotčené orgány veřejné správy a rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem. <strong>Územní řízení a rozhodnutí</strong> (účastníci řízení, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí).<strong> Stavební řízení a jeho zásady</strong> (ohlašování staveb, povolování staveb). Kolaudace. <strong>Řízení o odstranění stavby</strong> - povolení a nařízení odstranění stavby. Bude prezentován vývoj legislativy dané problematiky k datu konání semináře. <strong>Informace o aktuálním vývoji rekodifikace stavebního práva. </strong>Dotazy.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ZÁKONA - územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení, řízení o odstraňování staveb (informace o aktuálním vývoji rekodifikace stavebního práva)

Vybraný termín:

31.3.2020  Moravskoslezský kraj

Cena
2200 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.