Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy

Základní info

Změny v základních pojmech, působnosti stavebních úřadů a přezkumu závazného stanoviska dle novelizovaného ustanovení § 4 stavebního zákona. Dále změny v územním řízení, vč. změn v institutech zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu a společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Problematika § 96b - závazného stanoviska orgánu územního plánování.
Bude pojednáno o nové právní úpravě územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§94a - 94i), společného územního a stavebního řízení (§ 94j - 94p) a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94q - 94y).
Změny v kategorizaci stavebních záměrů nevyžadující územní rozhodnutí a územní souhlas a stavební povolení nebo ohlášení (§ 79 odst. 2 a 103 SZ). Změny v ohlašování a povolování staveb. Změny v problematice užívání staveb (kolaudace) – režim kolaudačního souhlasu a kolaudačního řízení (§ 122a). Změny v problematice odstraňování staveb. Přechodná ustanovení novely stavebního zákona. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Diskuse. Dotazy.
Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou

Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy

Vybraný termín:

7.4.2020  Moravskoslezský kraj

Cena
2200 Kč + 0 % DPH

Termíny kurzu

Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Jihomoravský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.