Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

STAVEBNÍ ZÁKON - STÁVAJÍCÍ I NOVÝ /Praha/

Základní info

Datum a místo konání:
8. 6. 2023 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo

POSLANECKÁ SNĚMOVNA SCHVÁLILA VĚCNOU NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA!

Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak informace o obsahu nového stavebního zákona, ve znění přijatých novel, a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.

 

1/ Stávající stavební zákon:

 

  • Související a prováděcí právní předpisy k platnému stavebnímu zákonu - přehled
  • Výkon veřejné správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - stavební úřady, dotčené orgány, závazná stanoviska
  • Povolování staveb veřejné infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. - srovnání se stavebním zákonem 
  • Formy a postupy povolování staveb (územní rozhodování, povolování realizace staveb) podle platné právní úprav
  • Kolaudace staveb

 

 

2/ Nový stavební zákon:

 

  • Obsah nového stavebního zákona
  • Výkon veřejné správy na úseku územního plánování a na úseku stavebního řádu (státní stavební správa)
  • Povolování staveb a působnost stavebního úřadů při ochraně veřejných zájmů podle jiných zákonů

 

Informace budou zaměřeny na základní rozdíly oproti současné právní úpravě stavebního práva.

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

STAVEBNÍ ZÁKON - STÁVAJÍCÍ I NOVÝ /Praha/

akreditace MVČR
Vybraný termín:

8.6.2023  Praha 7 - Holešovice

Cena
1 479 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.