Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ZÁKLADNÍ přípravný kurz k realitní zkoušce - 6denní

Základní info

Délka základního kurzu:

 

6 lekcí (délka jedné lekce – 8 hodin)

Účastníci kurzu budou mít již při jeho zahájení možnost přihlásit se i k absolvování autorizované realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu 3.000,-Kč (cena samostatné zkoušky bez kurzu - 4.500,-Kč), jejíž konání bude zajištěno po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku (1. den - písemná část, 2. den - ústní část).

 

Obsah základního kurzu:

 

Základní přípravný kurz se věnuje vybraným okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor. Realitní zprostředkovatel, přičemž zahrnuje především okruhy, u nichž je stanoveno jejich ověření písemným testem.

 

V rámci základního kurzu tak mimo jiné nejsou zahrnuty okruhy realitní zkoušky týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele a některé další okruhy, u nichž není předepsáno písemné ověření.

 

Základní kurz je tak vhodný především pro zájemce, kteří již mají praktické zkušenosti s pokytováním realitních služeb, avšak potřebují si doplnit vědomosti a znalosti z dalších oborů předepsaných pro realitní zkoušku.

 

Proč je třeba mít realitní zkoušku?

Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor „Realitní zprostředkovatel“.

 

Proč absolovovat přípravný kurz k realitní zkoušce?

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard u realitních služeb.

K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

Jde mimo jiné o oblast práva, stavebnictví, finančnictví, marketingu, apod.

Bez získání nebo alespoň značného prohloubení těchto znalostí může být složení realitní zkoušky velmi obtížné.

 

Hlavní lektor:

· JUDr. Tomáš Philippi, advokát (www.t-p.cz)

spoluautor zákona o realitním zprostředkování

autorizovaná osoba pro zkoušky oboru „Realitní zprostředkovatel“

o  provozovatel Centra realitního vzdělávání (www.realitni.info)

 

Učebnice shrnující probíraná témata

Každý účastník v ceně kurzu obdrží podrobně a přehledně zpracovanou učebnici, v níž je též obsaženo a přístupnou formou rozvedeno vše, co je obsahem jednotlivých lekcí kurzu.

Účastníci si tedy i následně mohou zopakovat a připomenout vše, co jim bylo v rámci každé lekce sděleno, a mohou tak tuto učebnici i dále využít k pohodlné přípravě na realitní zkoušku.

 

Poznámka: Kurz je nutné uhradit převodem na účet PŘED KONÁNÍM kurzu.


ZÁKLADNÍ přípravný kurz k realitní zkoušce - 6denní

Vybraný termín:

14.4.2020  Jihomoravský kraj

Cena
11488 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.