Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání a jeho novelizace - online kurz

Kurzem Vás provede JUDr. Jana TRAPLOVÁ

Základní info

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
- se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí
- a se zaměřením na rozsáhlou novelu, která nabyla účinnosti 1. 2. 2021
  • základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
  • orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, a jejich změny,
  • vybrané kompetence krajských veterinárních správ, odborné vyjádření KVS a rozšíření výjimek z povinnosti si ho vyžádat po 1. 2. 2021,
  • přestupky v zákoně na ochranu zvířat, právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete, změny ve správním trestání od 1. 2. 2021,
  • zvláštní opatření v zákoně na ochranu zvířat, zejména umístění týraného zvířete do náhradní péče, předběžná náhradní péče, a jejich změny od 1. 2. 2021,
  • novinky v úhradě nákladů za zvířata v předběžné náhradní péči, náhradní péči a za zvířata, kterým nemůže chovatel zabezpečit péči z důvodu hospitalizace apod.,
  • problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat,
  • problematika napadení zvířete zvířetem po 1. 2. 2021,
  • stručný přehled dalších novinek v právní úpravě.
UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání a jeho novelizace - online kurz

Vybraný termín:

25.10.2021  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.