Ergonomické řízení práce

Kurz na míru

Základní info

Základem ergonomie je řešení systému ve třech pilířích: člověk – stroj – prostředí. I když se jedná o novou vědní disciplínu, základním prvkem je člověk. Ergonomické úpravy na pracovištích při návrhu zařízení sebou přináší jak ekonomické výhody, tak zjednodušení a náročnost lidské práce. Nejedná se pouze o zjednodušení lidské práce, ale i ochranu lidského zdraví a bezpečnost při práci.


Vyšetřování příčin vzniku nežádoucích událostí v 80% případů končí zjištěním, že se na jejich vzniku podílel lidský faktor. Obvyklý přístup vyšetřování příčin selhání člověka se ale často zastavuje na úrovni, při které jsou definovány pouze obecné příčiny chybného jednání.


Na semináři se seznámíte se všemi třemi základními oblastmi řízení ergonomie práce a lidského faktoru. Účastníci se seznámí s novými trendy a moderními přestupky.

KOHO OSLOVÍME:
Všem zájemcům z oblasti zpracovatelského průmyslu, kteří mají zájem o nastavení vlastních procesů formou standardů a principů štíhlé výroby. Procesním a výrobním týmům, kde nákladová položka hraje důležitý ukazatel a majitelům, ředitelům firem, kteří mají zájem o změny úspory v oblasti procesů výroby, služeb, logistiky a administrativy.


OBSAH SEMINÁŘE:
 Základní principy ergonomie
 Zvládnutí tří pilířů ergonomie.
 Současná stav ergonomie
 Rozložení práce člověka z hlediska fyziologie, pracovní polohy a zdraví
 Prostorové uspořádání pracoviště a nejčastější chyby
 Manipulace s břemeny, právní limity
 Vliv prostředí na ergonomii – oblečení, osvětlení, hluk

STANDARDY OBSAHU:
Obsažené principy: standardizace, vizualizace, workshop, týmové zlepšování, analýza a měření práce, tok jednoho kusu, dodavatelská logistika, poka-yoke, tahové systémy, heijunka, výrobní buňka


TERMÍN: 20.11.2018
ČAS SEMINÁŘE: jednodenní seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
CENA: 3,330.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních. 

Ergonomické řízení práce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.