Priority a nastavení cílů

Kurz na míru

Základní info

Jak efektivně řídit a vyhodnocovat cíle vašich aktivit?

Tuto otázku si klade většina pracovníků, odpovědných za realizaci úkolů, projektů a nastavených cílů. Často je proces práce s nastavováním cílů a jejich průběžného vyhodnocování podceňován – hlavně ze strany hodnotitele, kdy vedoucí (ať už projektu, nebo týmu) nemá dostatek času na kvalitní přípravu nebo na průběžné
sledování a vyhodnocování naplňování cíle.

Odkládání plánovaných aktivit následně způsobuje další problémy s očekávanou realizací. Nejhorším scénářem je spirála odkladů, která vede k odvolání pracovníka.

Seminář si klade za cíl jednak odstranit časté chyby, kterých se při stanovování cílů opakovaně dopouštíme a nastavit správné postupy při plánování cílů včetně faktorů, které je ovlivňují. Současně je také cílem semináře ukázat souvislost těchto dovedností s procesem controllingu, který bývá zjednodušován na samotnou kontrolu.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určený všem, kteří nechtějí jen dohánět, co den přinese, ale svých záměrů chtějí dosahovat vědomě a cíleně. Změnou přístupu chování zvyšují přidanou hodnotu procesů zaměstnavatele.

Lektor během celého semináře zapojuje posluchače do tématu. Posluchači si prakticky mohou vyzkoušet množství příkladů a situací, které zažívají každý den ve své praxi.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Stanovování hodnoty času – Paretův princip
 Stanovování priorit – Eisenhowerův princip
 Efektivní plánování – metoda SUPRA a faktory, které ho ovlivňují
 Proces kontroly a její správné nastavení – propojení s kontrolingem
 S.M.A.R.T. a C.L.E.A.R. cíle
 Druhy ukazatelů a jejich vazba na cíl
 Balance Scorecard jako nástroj pro nastavování cílů
 Teorie výkonu a klasifikace stylů vedení
 Fungování mozku
 Poskytování zpětné vazby
 Kontrola a vyhodnocování práce

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: 1 denní - seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Mgr. Rudolf Hadrava
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Priority a nastavení cílů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.