Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kvalifikace - Elektromontér fotovoltaických systémů

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, kteří se zabývají montáží, mají znalosti a orientují se v dané problematice. Případně pro zkušené elektromechaniky se zkušenostmi (např. revizní techniky, vedoucí montážních čet, atd…).

Složení zkoušky Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) opravňuje k montáži těchto zařízení.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat standardní rekvalifikační kurz Elektromontér fotovoltaických systémů.

Podmínkou účasti na zkoušce je platné oprávnění dle Vyhl.50, min §6, případně dle nových zákonů.

Zkouška je zajišťována ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK:  

 • Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy FV systémů
 • Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat
 • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů
 • Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů
 • Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů
 • Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Zkouška standardně probíhá na připraveném modelovém systému (panely – hybridní střídač, baterie), v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Rozsah zkoušky a organizace zkoušky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, vždy 9:00 – 17:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti ALMAGATE s.r.o. Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
https://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-fotovoltaika

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/osnovy/kvalifikace-fotovoltaika.pdf

Kvalifikace - Elektromontér fotovoltaických systémů

Vybraný termín:

17.5.2023  Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.