Obsluha křovinořezu – závěrečná zkouška

Základní info

Obsluha křovinořezu – závěrečná zkouška před autorizovanou osobou Ověření odborné způsobilosti pro získání profesní kvalifikace v oboru Obsluha křovinořezu (kód: 41-080-E). Číslo akreditace: MSMT-33293/2018-1/449 Kdy lze zkoušku vykonat: Zkoušku lze absolvovat po ukončení příslušného kurzu nebo i bez kurzu. Pokyny k realizaci zkoušky - kvalifikační standard:

 • Používání osobních ochranných pracovních pomůcek, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem.
  • Vysvětlit význam, vybrat pomůcky a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu křovinořezu. Prakticky předvést a ústně ověřit.
  • Ukázat bezpečnostní prvky křovinořezu, popsat jejich funkci. Prakticky a ústně.
  • Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Jen ústně.
  • Popsat zásady BOZP při přepravě, předvést nesení, nastavení závěsných popruhů a bezpečný postoj při práci. Prakticky předvést a ústně ověřit.
  • Popsat zásady BOZP při práci, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace.
  • Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s křovinořezem.
  • Provést provozní kontrolu bezpečnosti křovinořezu a předvést startování. Prakticky.
 • Údržba křovinořezu.
  • Popsat konstrukci křovinořezu, vyjmenovat nejčastější poruchy a jejich odstraňování.
  • Vyjmenovat pracovní části křovinořezu a popsat jejich použití.
  • Předvést denní údržbu dle návodu výrobce, vnější očištění, vyčištění sacích otvorů vzduchového filtru, nástroje a ochranného krytu, výměna žací struny na používané strunové hlavě, kontrola přítlačné matice, kotouče, zakracovacího nože, strunových hlavic, ostření listových nožů a pilových kotoučů.
  • Předvést týdenní údržbu dle návodu výrobce, očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky, očištění žeber válce i ventilátoru, vyčištění vzduchového filtru, kontrola šroubových spojů a doplnění vazelíny v kuželovém soukolí.
  • Předvést měsíční údržbu dle návodu výrobce, zkontrolovat startovací zařízení a vypláchnutí benzínové nádrže. Prakticky předvést.
  • Vyplnit záznam o provozu, provedených opravách a kontrolách. Prakticky předvést.
 • Obsluha křovinořezu.
  • Předvést vyžínání pruhů, plošek a celoplošné bez poškození cílových dřevin.
  • Předvést odstranění nežádoucích dřevin s určením vhodného pracovního postupu.
 • Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem – prakticky vyplnit pracovní výkazy.
Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví Kvalifikační úroveň: 2 Autorizovaní zástupci: Jan Pufler Kritéria a způsoby hodnocení účastníka zkoušce: Praktické předvedení, ústní ověření, písemné ověření Doba pro vykonání zkoušky: 4 až 6 hodin Vstupní předpoklady: základní vzdělání, věk 18 let, dobrý zdravotní stav Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží uchazeč: Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Obsluha křovinořezu – závěrečná zkouška

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2500 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.