Obsluha motorové pily – zkouška profesní kvalifikace

Základní info

Obsluha motorové pily - závěrečná zkouška před autorizovanou osobou

Ověření odborné způsobilosti pro získání profesní kvalifikace v oboru Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E).

Kdy lze zkoušku vykonat:

Zkoušku lze absolvovat po ukončení příslušného kurzu nebo i bez kurzu.

Pokyny k realizaci zkoušky – kvalifikační standard:

  • Používání osobních ochranných pracovních pomůcek, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou.
  • Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily.
  • Příčné přeřezávání motorovou pilou.
  • Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou.
  • Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu.
  • Vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví.

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví

Kvalifikační úroveň: 2

Autorizovaní zástupci: Jan Pufler

Kritéria a způsoby hodnocení účastníka zkoušce: Praktické předvedení, ústní ověření, písemné ověření

Doba pro vykonání zkoušky: 4 – 6 hodin

Vstupní předpoklady: min. základní vzdělání, min. věk 18 let, dobrý zdravotní stav

Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Poznámka.: V souladu s právním předpisem č. 179/2006 Sb., zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů je účastník povinen uhradit platbu za zkoušky nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu.

Obsluha motorové pily – zkouška profesní kvalifikace

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3 000 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.