Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě (úvod do problematiky)

Základní info

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě (Úvod do problematiky) Číslo akreditace: 2016/1223-PC/SP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků sociálních služeb na úrovni vědomostí, dovedností a postojů v práci se specifickými situacemi a klienty. Účastníci se seznámí se základními principy vzniku a charakteristikami projevů závislosti na službách. Pochopí princip pastí v pomáhajícím procesu a naučí se s nimi pracovat. Dále se naučí metody, které jim pomohou v náhledu na příběh klienta, pomohou jim v sebereflexi a náhledu na problémové případy, umět získat nadhled a odstup. Jedná se o základní kurz, ve kterém absolventi získají jen základní přehled a dílčí praktické dovednosti. Co mi kurz přinese (Cíle kurzu):

 • Získáte základní informace o problematice předcházení závislosti uživatele služby na službě.
 • Získáte základní informace o pomáhajícím vztahu od počátku až po jeho ukončení.
 • Budete seznámeni se syndromem pomáhajícího.
 • Získáte základní znalosti o úskalích v pomáhání, moci a bezmoci.
 • Budete seznámen s procesem individuálního plánování jako procesem zplnomocnění klienta.
 • Získáte základní informace o casemanagementu a jeho významu v péči o klienta.
 • Naučíte se na konkrétních případech metody, které vám pomohou v sebereflexi a náhledu na problémové případy.
 • Získáte pouze dílčí dovednosti.
Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený:
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Vymezení základních pojmů
 • Pomáhající vztah a jeho utváření
 • Syndrom pomáhajícího
 • Příklady z praxe
 • Individuální plánování
 • Casemanagament
 • Závěr

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě (úvod do problematiky)

Vybraný termín:

18.11.2019 – Česká Lípa 1

Cena
1070 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.

Staňte se členy Klubu EduCity

Zažádejte si o členskou kartu zdarma a začněte sbírat odměny ještě dnes.

Zažádat o kartu
Klub EduCity