Interní auditor ve zdravotnickém zařízení

Základní info

Popis kurzu

Interní audit = vhodný nástroj pro neustálé zlepšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních lůžkových, ambulantních i u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.

Obsah kurzu

Kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení zcela zapadá do požadavků legislativy České republiky, neboť od 1. dubna 2011 je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatel zdravotních služeb povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí, jehož minimální požadavky pro zavedení jsou uvedeny ve věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR (částka 16, vydaná 26.10.2015) včetně metodického návodu pro sebehodnocení. V rámci sebehodnocení je samozřejmě rovněž využit princip interního auditu. Nutnost realizace interních auditů vyplývá i z další legislativy (zákon č. 373/2011 Sb. – interní klinický audit; atd.) a stejně tak norem ISO9001, ISO15189, ISO14001, atd. pro zabezpečení principu neustálého zlepšování.

 • Interní audit - nenahraditelný zdroj informací (a to nejen v rámci řízení kvality) 
 • Interní audit = zpětná vazba např. v: 
  • oblasti funkčnosti a efektivity používaných manažerských nástrojů, 
  • průchodnosti procesů, 
  • dodržování platné legislativy, interních norem a pravidel pro interní komunikaci ve zdravotnickém zařízení, 
  • vedení zdravotnické dokumentace, 
  • zajišťování bezpečnosti a práv pacientů, apod. 

S ohledem na významnost role, kterou interní audit sehrává a „citlivost“ problematiky z hlediska jeho přijímání zaměstnanci ve zdravotnictví je základem úspěchu především kvalitní teoretická i praktická příprava auditorského týmu (způsob vystupování, apod.). S ohledem na možnou šíři uplatnění interního auditu je vhodné mít vyškolené interní auditory pro procesy léčebné péče, ošetřovatelské péče, vedení zdravotnické dokumentace a pro podpůrné služby (technicko-hospodářské útvary).

Kurz je zaměřen pro zaměstnance zdravotnických zařízení (nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranty, radiologické asistenty, apod.), kteří se musí problematikou interních auditů ve svých zařízeních zabývat.

Interní auditor ve zdravotnickém zařízení

Vybraný termín:

9.10.2024  Moravskoslezský kraj

Cena
2 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.