Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření – odborná příprava ke zkouškám SÚJB

Základní info

Popis kurzu

Prezenční nebo online forma kurzu je odbornou přípravou ke zkouškám SÚJB.

Obsah kurzu

Kurz poskytuje odbornou přípravu ke zkouškám v oblasti radiační ochrany. Lektory tvoří zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti, a garantem kurzu je doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.

Cílem výuky je poskytnout komplexní povědomí o ionizujícím záření a jeho ochraně, s důrazem na přípravu na zkoušku SÚJB. 

Odborný kurz je zaměřen na jednotlivce, kteří se zajímají o ionizující záření, radiační ochranu, zejména ty, kteří se připravují na zkoušky v oblasti radiační ochrany. Je určen pro pracovníky v průmyslu a ve zdravotnictví, kteří pracují se zdroji ionizujícího záření. 

Účastníci kurzu získají hlubší znalosti v oblasti ionizujícího záření, jeho fyzikálních základů, biologických účinků a ochranných opatření. Kurz zahrnuje také legislativu v oblasti radiační ochrany, metody ochrany před zářením a problematiku radiačních nehod. 

Struktura kurzu:

Kurz probíhá během tří dnů s přednáškami zaměřenými na základy fyziky ionizujícího záření, biologické účinky, radiační ochranu a legislativu. Účastníci se třetí den výuky rozdělí do sekcí podle zaměření (průmysl, zdravotnictví, otevřené zářiče) a probírají specifické aspekty v rámci těchto oblastí. Sekce otevřené zářiče: Sekce se otevírá při minimální účasti 5 osob, výuka standardně probíhá ve FN Ostrava, ale může nastat změna a výuka proběhne v učebnách DTO CZ.

Zkoušky a osvědčení: 

Účastníci obdrží osvědčení na konci kurzu. Zkoušky lze absolvovat na různých pobočkách SÚJB (RC) dle vlastních časových možností. Registrace na zkoušky probíhá prostřednictvím webových stránek SÚJB. 

Zaujal Vás náš obsah kurzu? Pokud ano, stačí nám pouze poslat přihlášku, a my se postaráme o to, abyste získali potřebné znalosti a dovednosti pro svou profesní dráhu.

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření – odborná příprava ke zkouškám SÚJB

Vybraný termín:

15.10.2024  Moravskoslezský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.