Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů systému managementu kvality a EMS.
Dále pracovníkům, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Výklad požadavků normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.
Seznámení s právními předpisy BOZP. Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků ISO 45001 do stávajících systémů managementu řízení.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Výklad normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky
 • Praktický nácvik


2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu - audit krok za krokem
 • Příprava na audit
 • Záznam z auditu
 • Nácvik shoda / neshoda
 • Odborný program - nácvik znalostí


3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Právní předpisy z oblasti životního prostředí
 • Praktický nácvik


4. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do managementu BOZP
 • Bezpečnost práce a normativní základ BOZP
 • Výklad normy ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
 • Struktura normy ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci - požadavky s pokyny pro použití
 • Rozbor nových požadavků normy ISO 45001:2018
 • Základní právní požadavky týkající se BOZP

Lektor: Ing. Alena Fischerová, Ing. Lenka Kohoutová, Ing. Martina Dvořáková, Jana Rejtharová

Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

Vybraný termín:

9.12.2019 –  12.12.2019  Praha

Cena
9000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.