Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora nebo manažery kvality
v kontrolní laboratoři pracující dle požadavků Správné výrobní praxe, kteří již provádějí audity.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je opakování požadavků jednotlivých kapitol VYR 32 Pokyny pro Správnou výrobní praxi, a pravidel provádění auditů. Součástí kurzu jsou případové studie a práce ve skupinách.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 17.00 hod.

  • Výklad požadavků Pokynů pro správnou výrobní praxi VYR-32
  • Proces auditování , příprava na audit, audit na místě, ukončení auditu, CAPA
  • Případové studie: hodnocení zjištění z auditu, CAPA

Lektor: Ing. Alena Fischerová


Interní auditor kontrolní laboratoře v režimu SVP (GMP) – periodické školení

Vybraný termín:

29.7.2021  Praha

Cena
3500 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.