Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Evidence majetku u vybraných účetních jednotek - online kurz

Základní info

Seminář je určen zejména „majetkovým“ pracovníkům vybraných účetních jednotek.

Právní předpisy související. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která souvisí s majetkem, včetně příkladů oceňování majetku a odpisování majetku. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem včetně technického zhodnocení a s krátkodobým majetkem. Pořízení majetku, nedokončený majetek, uvedení do stavu způsobilého k užívání. Oprava, údržba, modernizace, rekonstrukce. Prodej, bezúplatný převod, darování. Vyřazení, likvidace majetku. Inventarizace majetku – ustanovení vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Vnitřní předpis o evidenci majetku. Vnitřní předpis o inventarizaci majetku. Dotazy diskuse.

Program semináře (v ukázkách a příkladech):
Druhy majetku a jejich specifika

 • nehmotný majetek
 • hmotný majetek
Pořizování dlouhodobého majetku
Zařazení majetku do evidence
 • zařazovací protokol
 • údaje evidované na kartě dlouhodobého majetku
Odpisování majetku
 • stanovení doby životnosti a odpisového plánu
 • schvalování odpisových plánů
 • změny odpisového plánu
Zhodnocování majetku
 • metody a postupy
Inventarizace majetku
 • náležitosti inventarizačního soupisu
 • vyjádření inventarizační komise k ocenění majetku
Vyřazování majetku
 • likvidace z důvodu opotřebení
 • nadbytečný majetek
 • prodej majetku
 • bezúplatné předání majetku
UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Evidence majetku u vybraných účetních jednotek - online kurz

Vybraný termín:

2.3.2021  Jihomoravský kraj

Cena
1890 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.