Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů

Základní info

Seminář je zaměřen na zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví příspěvkových organizaci a jeho inventarizaci. V první část bude zaměřena na základní účetní operace při pořizování, odepisování a vyřazování všech typů majetku. Druhá část bude věnována správným postupům při inventarizaci majetku podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Výklad bude zaměřen zejména na:
  • Vymezení hmotného a nehmotného majetku z pohledu zákona o účetnictví
  • Správné ocenění majetku v účetnictví
  • Metody odepisování podle ČÚS č. 708, sestavení odpisového plánu
  • Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku jeho likvidace, škody, prodeje či předání jinému subjektu
  • Přípravu na inventarizaci, sestavení plánu inventur, jmenování inventarizačních komisí
  • Inventarizační činnosti a vyhotovení inventurních soupisů, zápisů a závěrů
  • Zúčtování zjištěných rozdílů a sestavení inventarizační zprávy
  • Rozdílům mezi fyzickou, dokladovou a zjednodušenou inventurou.
  • Dopad transferů (dotací, příspěvků, grantů a darů) do účetních a daňových odpisů
Seminář bude obsahovat i praktické příklady zaúčtování a výstupů z inventur.
Seminář je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací, odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.

Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů

Vybraný termín:

16.9.2019  Praha

Cena
1529 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.