Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Účetní závěrka za rok 2022 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE

Kurzem Vás provede Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. - partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Základní info

Obsah semináře:
* 1. Cizoměnová aktiva a dluhy k datu účetní závěrky
- Peněžní a nepeněžní položky, vznik kursového rizika
- Nesení kursového rizika jako důvod pro výpočet a zaúčtování kursových rozdílů
- Přepočet na aktuální kurs ČNB a zaúčtování kursových rozdílů
- Nové interpretace Národní účetní rady k cizí měně v účetnictví
* 2. Inventarizace pohledávek a rozhodování co s nedobytnými pohledávkami?
- Tvorba zákonných opravných položek
- Odpis pohledávek
* 3. Vykázání daňové ztráty a její vliv do splatné a odložené daně
- Možnosti zpětného uplatnění ztráty dle závěrů koordinačního výboru
- Vliv zpětného uplatnění do účtování o splatné a odložené dani
- Vzdání se práva na uplatnění ztráty do budoucna
* 4. Dlouhodobý nehmotný majetek
- Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku, jeho účetní odpisy
- Interpretace Národní účetní rady k majetku
* 5. Zveřejnění účetní závěrky
- Změny a sankce za nezveřejnění dle novely zákona o obchodních korporacích
- Zveřejnění prostřednictvím správce daně
* 6. Výplata podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích
- Nová pravidla dle novely zákona o obchodních korporacích
- Zdanění vyplácených částek dle závěrů Koordinačního výboruVýklad bude doplněn bohatým podkladovým materiálem s řadou příkladů.

Účetní závěrka za rok 2022 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE

Vybraný termín:

5.12.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.