Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ÚČETNICTVÍ (s využitím PC) - REKVALIFIKAČNÍ KURZ - akreditace MŠMT

Základní info

Akreditace MŠMT ČR (kurz lze absolvovat také jako školení, bez závěrečných zkoušek).

Zakončení: závěrečný test (možnost opravného termínu, nejsou účtovány žádné poplatky navíc)

Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení s celostátní platností 

Absolvent kurzu se orientuje v oblasti českých účetních norem, daňových zákonech, zákonu o účetnictví, obchodním a občanském zákoníku. Je schopen zahájit samostatnou činnost účetního.

V kurzu je posílena praktická část - četné účetní příklady od základů po souvislé v průřezu celým účetním rokemNaučíte se sestavit rozvahu, určení stran aktiv a pasiv, druhů účtů a jejich třídění, výkaz zisku a ztrát, ovládá účtování zásob, pohledávek a závazků z obchodního styku, umí účtovat stálá aktiva, na finančních a kapitálových účtech, mzdy, daně, finanční majetek, vést pokladnu, účetní knihy, účtovat náklady a zpracovat účetní závěrku/uzávěrku.

Kurz je vhodný i pro manažery a podnikatele, kteří potřebují mít přehled a rozumět účetním operacím pro prosperitu firmy.

ZDARMA e-learning (není povinný, ale výrazně pomůže při opakování probrané látky k závěrečné zkoušce).

 

Termín kurzu:

22.11. - 20.12. 

   9.00 - 12.10/13.00

 pondělí a středa + čtvrtek cvičení (cvičení lze domluvit v jiném dni)

 Cena: 14.960,-

 Při objednání do: 30.10.2021 cena se slevou:   12.960,-  

Individuální kurz můžete objednat v termínu dle Vašich potřeb na: oi@oapraha.cz, tel. 732187284

Základní osnovy kurzu:

Obsah rekvalifikačního kurzu je koncipován tak, aby i úplný začátečník byl schopen po jeho absolvování vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku. Kurz zahrnuje praktické příklady k aplikaci probrané teorie v praxi.

1. Základy účetnictví - úvod do účetnictví. 

    Právní aspekty v účetnictví.    

3. Rozvahové a výsledkové účty

4. Dlouhodobý majetek

5. Zásoby

6. Krátkodobý finanční majetek

7. Zúčtovací vztahy

8. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

9. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Aplikace účetnictví na PC

ÚČETNICTVÍ (s využitím PC) - REKVALIFIKAČNÍ KURZ - akreditace MŠMT

Vybraný termín:

22.11.2021  Praha Upřesnující informace k termínu
09:00 – 13:10 hod.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.