Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Personalistika, lidské zdroje: Kurzy na míru a workshopy

Hledat: Zobrazit klasické kurzy

Název Pořadatel
 
TOP workshopy:
AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY pro zaměstnavatele Studio W
AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY pro zaměstnavatele Studio W
BEZPEČNOST PRÁCE A ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE Studio W
DIAGNOSTICKÉ METODY POUŽITELNÉ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ  
DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU A PŘEKÁŽKY V PRÁCI  
FIREMNÍ KULTURA  
HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ a vedení hodnotících rozhovorů - 2denní  
HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ  
HODNOCENÍ VÝKONNOSTI MANAŽERŮ a jejich odměňování  
HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTÍ MANAŽERŮ  
IDENTIFIKACE POTŘEB VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ  
INTEGRACE A ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ  
Jak pochopit sebe a ostatní, efektivněji komunikovat a jednat pomocí znalosti TRANSAKČNÍ ANALÝZY  
JAK ŘÍDIT PRACOVNÍ KARIÉRU ZAMĚSTNANCE VE FIRMĚ - tvorba kariérových plánů  
JAK ÚČELNĚ SESTAVIT POPIS PRACOVNÍCH MÍST a jeho využití  
JAK URČIT A MĚŘIT TÝMOVÉ ROLE A ZPŮSOBILOSTI - typologie osobnosti podle Belbina  
Jak vést odborný seminář  
JAK ZVYŠOVAT ÚČINNOST MANAGEMENTU LIDSKÝCH ZDROJŮ - praktické inspirace - 2denní  
KOLEKTIVNÍ SMLOUVY A VNITŘNÍ PŘEDPISY - stanovení pracovních podmínek zaměstnanců na rok 2008  
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI pro personalisty - 2denní  
LEGISLATIVA pro marketingové pracovníky  
LIFEMANAGEMENT - manažer jako poslání, role a člověk - 2 denní  
MZDY A PLATY podle zákoníku práce  
NÁHRADA MZDY NEBO PLATU v prvním období dočasné pracovní neschopnosti  
NÁROČNÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ, zvládání konfliktů a řeč těla - 5denní  
NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ ÚKOLŮ a zvyšování osobního výkonu - 2denní  
ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ  
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ v pracovněprávní agendě  
PERSONÁLNÍ CONTROLLING  
POSUZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele  
POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ - OCHRANA ZAMĚSTNAVATELŮ podle zákoníku práce  
PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY A JEJICH NÁLEŽITOSTI podle zákoníku práce  
PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY pro zaměstnavatele  
PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti po novelách zákoníku práce z roku 2008  
PRACOVNÍ POMĚR, DOHODY o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání  
PRACOVNÍ PRÁVO pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky  
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad - 2denní  
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva  
PRÁVO PRO EKONOMY A ÚČETNÍ  
Profesionální image asistentky  
PŘÍPRAVA, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU  
ŘEČ TĚLA I. - co o nás vypovídá a jak ovlivňuje úspěch jednání  
ŘEČ TĚLA II. aneb praktické „čtení“ neverbálních informací  
ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE NOREM ISO 9000:2001 pro personalisty  
STRES MANAGEMENT a zvládání emocí  
SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ  
TEMPERAMENTOVÁ TYPOLOGIE  
TIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní  
TIME MANAGEMENT pro asistentky, sekretářky a recepční  
TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 3denní  
TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ  
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE V PROJEKTOVÉM TÝMU – 1 DENNÍ TRÉNINK  
TYPOLOGIE - účinné jednání s různými typy lidí pro asistentky, sekretářky a recepční  
TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI - nástroj pro výběr a vedení lidí  
VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY  
VNITŘNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ PŘEDPISY podle zákoníku práce  
VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ - cíle, metody, účinnost  
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - právní a finanční aspekty  
ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce, úřadu práce a dalších státních úřadů  
ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE a z něj vyplývající povinnosti zaměstnavatelů  
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI  
ZÁKONÍK PRÁCE PO NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU A PO NOVELÁCH - problémy a sporná ustanovení  
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY - formy, trendy, efektivita  
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY  
ZAMĚSTNÁVÁNÍ občanů EU a třetích zemí v ČR a VYSÍLÁNÍ občanů ČR do EU a třetích zemí, ZAMĚSTNÁVÁNÍ studentů, starobních důchodců a osob se zdravotním postižením – 2denní  

Stránky: [1]

Zobrazit klasické kurzy Nenašli jste, co jste hledali? » Podejte návrh na školení!

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.